EITAN IVGY, LAW OFFICES


איתן יבגי, משרד עו"ד וגישור   02-9915287


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


חדשות

Back
דף הבית  >>  חדשות
פיצויים בגין הפרת התחייבות לנישואים
ניתן לקרוא את הכתבה במדור פרסומים.

האם ניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד
( 12/11/2012,  יום שני)
ניתן לקרוא את הכתבה המלאה בפרסומים

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטה לחייב שוכר בתשלום פיצויים מוסכמים בגין אי פינוי המושכר ששכר, בטענה כי דמי הפיצוי גבוהים פי ארבעה מדמי השכירות.
בית המשפט ציין, כי רצוי שמנסחי חוזים ייזהרו בקביעת הסכום של הפיצויים המוסכמים, תוך הפעלת שיקול דעת ולא קביעת סכום שרירותי.

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לביטול צו קיום הצוואה בהעדר תעודה רפואית מתאימה.
בית המשפט פסק כי מקום שניתן אישור נוטריוני לצוואה ללא תעודה רפואית מתאימה, הדבר אינו מאיין את הצוואה, אלא מביא להפיכת הנטל להוכיח את גמירות דעתו וצלילות דעתו של עושה הפעולה, קרי המנוח.

בית המשפט נתן צו הפטר למרות שהחייב לא פרע אפילו מחצית מחובותיו
בית המשפט המחוזי דחה באופן חלקי את בקשתו של פושט רגל, למתן צו הפטר ולביטול הכרזתו כפושט רגל. בית המשפט ציין, כי העובדה כי בחלוף למעלה מחמש שנים מפתיחת ההליך כנגדו, הגיע החייב להסדר עם נושיו לסילוק פחות ממחצית מחובותיו, אינה מצדיקה את ביטול ההכרזה ואף נוגדת את תקנת הציבור. עם זאת, בהעדר התנגדות למתן הפטר, ניתן צו הפטר לחייב.

פיצוי בגין אי תחזוק גינה על פי הסכם שכירות
בית משפט השלום קיבל באופן חלקי תביעה של משכיר, בגין הפרת חוזה שכירות שנחתם בין הצדדים, בכך שגרמו לנזקים שונים בעיקר בגינה. בית המשפט קבע, כי הוכח ע"י התובע שהנתבעים הפרו חיובם לתחזק הגינה, אלא שהיקף הנזק הנטען מופרז ולא מוכח במידה הנדרשת מתובע במשפט אזרחי.

בית המשפט חייב נתבע על שידול אחיו לסירוב מתן גט
בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה של אישה, בגין הנזקים שנגרמו לה, כתוצאה משידולו של הנתבע את אחיו, לסרב להעניק לה גט. בית המשפט פסק כי מהראיות והעדויות המצויות בתיק, עולה כי הנתבע ייעץ ושידל את אחיו, לסרב להעניק הגט לידי התובעת, תוך התניית הגט בתנאים רכושיים סחטניים, בבחינת שידול והסתה לסרבנות אשר נופלים לגדרי פקודת הנזיקין

סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מוגבלת לביצוע פס"ד בלבד
בית משפט השלום קיבל את ערעורו של פלוני, על החלטת רשם ההוצאה לפועל אשר דחתה את בקשתו בטענת " פרעתי ". בית המשפט ציין, כי היקף סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מוגבלת לאכיפת פסק הדין והוצאתו מהכוח אל הפועל, והיה עליו לבצע פסק הדין ככתבו וכלשונו.

בית משפט לענייני משפחה דחה בקשת בן להצהרה כבר רשות בדירת אביו
בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה של בן כנגד אביו, בבקשה להצהיר עליו כ-" בר רשות בלתי הדירה בתמורה ", בדירה המגורים. בית המשפט קבע כי התובע לא התגורר תקופה ארוכה בדירה, לא הוכיח כי השקיע כספים בדירה ועדויות שהובאו מטעמו, לרבות עדותו, רוויות סתירות בלתי מוסברות.

זכויות עובד בתאגיד מתפרק
הכתבה המלאה בקטגוריית מאמרים

הסכם יחסי ממון
הכתבה המלאה בקטגוריית מאמרים

הסיכונים בעסקת מקרקעין
בדיקת מצב תכנוני של נכסים לפני ביצוע עסקאות מקרקעין מצב תכנוני של נכס מכיל אישורים עתידיים על מצבו, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ניתן לקבל אינפורמציה מקיפה אודות מצבו התכנוני של הנכס אותו אתם עתידים לרכוש, לרבות זכויות בניה נוספות לנכס, או אם הוצאו על ידי בית משפט צווי הריסה על הנכס. הכתבה המלאה בקטגוריית מאמרים

האם ניתן לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד
הכתבה המלאה בקטגוריית מאמרים

התרת נישואים בין בני דתות שונות
הכתבה המלאה בקטגוריית מאמרים

width: 98%; height: 45px; line-height: 40px;"> Top pageTop page
לייבסיטי - בניית אתרים