EITAN IVGY, LAW OFFICES


איתן יבגי, משרד עו"ד וגישור   02-9915287


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


נדל"ן

Back
דף הבית >> התמחויות >> נדל"ן
משרדינו מעניק ייצוג וליווי משפטי בעסקאות מכר, רכש, שכירות, קומבינציה, ייצוג אל מול קבלנים ועו"ד.

עסקאות נדל"ן הן עסקאות גדולות ומורכבות הכרוכות בהוצאות כספיות גדולות. הסיכונים הקשורים בביצוען הם סיכונים משמעותיים וכגודל העסקה - כך גודל הסיכון. 
חובה לפנות לעזרתו של עורך דין
המתמחה בתחום כמלווה לביצוע העסקה בכדי שיוכל לבדוק עבורכם את פרטי העסקה לפני ביצועה.

בחינת רישומים לפני ביצוע עסקת נדל"ן - הבדיקה הראשונית והבסיסית ביותר היא הבדיקה המאשרת את היות המוכר הבעלים הרשום של המקרקעין. זאת, על ידי בדיקה בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל או אצל החברה המשכנת, ועל ידי עיון בנסח הטאבו. מכאן ניתן ללמוד גם על פרטי הזיהוי של הנכס, והצמידויות של הדירה.

עוד ניתן ללמוד מנסח הטאבו אם על המקרקעין רשומה משכנתא, או התחייבות לרישום משכנתא, אם ישנם עיקולים שונים על הנכס הנדון, ואם ישנם בעלי עניין אחרים על הנכס עליו עתידה להתבצע העסקה. במידה והנכס אינו רשום בטאבו, יש צורך במשיכת אישור מרשם המשכונות על מנת לוודא כי הנכס אינו משועבד לאחר.

במקרה של בתים משותפים הרשומים בטאבו, יש למשוך את האינפורמציה הרלוונטית לבית משותף מתוך נסח הטאבו, על מנת לוודא כי המצב בפועל והמצב התכנוני תואם את מסמכי הרישום. במידה והבית משמש כבית משותף אך אינו רשום שכזה, יש צורך בביצוע בדיקה של ההוצאות הכרוכות בביצוע רישום הבית כבית משותף, ומה הוא התהליך הנדרש על מנת לבצע זאת.

בדיקת מצב תכנוני של נכסים לפני ביצוע עסקאות מקרקעין

מצב תכנוני של נכס מכיל אישורים עתידיים על מצבו, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ניתן לקבל אינפורמציה מקיפה אודות מצבו התכנוני של הנכס אותו אתם עתידים לרכוש, לרבות זכויות בניה נוספות לנכס, או אם הוצאו על ידי בית משפט צווי הריסה על הנכס.

אינפורמציה נוספת אשר ניתן להשיג על ידי פנייה אל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא תכנון בנייה עתידית בקרבת הנכס, אם עתידים להיבנות בקרבת הנכס בניינים רבי קומות, גני שעשועים וכדומה, אלו שיקולים אשר בהחלט יבואו בחשבון לפני הוצאת עסקאות מקרקעין לפועל.

כמו כן, יש לבדוק מצבו של השטח הבנוי של הנכס אל מול האישורים אשר קיימים והתרי הבנייה שנתנו לנכס, ואת החריגות אשר התגלו. במידה ואכן יתגלו חריגות בבנייה מול אישורי הבנייה, יש לבדוק האם ניתן להכשיר החריגות שנתגלו ומה הן ההוצאות הכרוכות בהכשרתן.

רישום הערת אזהרה

רישום  הערת אזהרה בנסח הטאבו הוא הדבר הראשון לו יש לדאוג מייד עם חתימת החוזה בעסקת המקרקעין. פעולה זו תמנע ממוכר הנכס למכור אותו שנית והיא מהווה האסמכתא המשפטית הראשונית אשר יש לבעל הנכס החדש בזכאותו על הנכס. כמו כן, מונעת הערת האזהרה מנושים במידה וקיימים למוכר הנכס מלבצע עיקולים שונים על ידי ההוצאה לפועל כנגד הנכס שנרכש.

במידה והמקרקעין אינו רשום בטאבו, לא ניתן יהיה לרשום את הערת האזהרה ורצוי להתייעץ עם עו"ד על מנת להמציא מנגנון אבטחה אחר אשר ישמש לצרכים אלו. ככלל, עסקאות מקרקעין דורשות ידע משפטי וככל שהעסקה מורכבת יותר, כך חשוב יותר שתלווה בידי עו"ד.

 
width: 98%; height: 45px; line-height: 40px;"> Top pageTop page
לייבסיטי - בניית אתרים