EITAN IVGY, LAW OFFICES


איתן יבגי, משרד עו"ד וגישור   02-9915287


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דין לצד דין – התרת נישואין בין בני דתות שונים !

כאשר הסכסוך המתגלע הינו בין  בני זוג שאינם בני אותה דת, מתווספות למחלוקת בין הצדדים סוגיות נוספות אותן אציג בקצרה ביריעה זו. ראשית יש לקבוע איזה בית דין או בית המשפט ידון בעניינם של בני הזוג. כידוע ענייני התרת נישואין הנם על פי הדין האישי של בני הזוג. כאשר שני בני הזוג יהודים הערכאה הרלוונטית הינה בית הדין הרבני אך מה קורה כאשר שני בני הזוג אינם בני אותה דת. 

ענייני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית המשפט לענייני משפחה או של בית דין דתי, הכול כפי שיקבע נשיא בית המשפט העליון. במקרה כזה יש להגיש בקשה לנשיא בית המשפט העליון לקבוע מקום שיפוט בעניין התרת הנישואין, בקשה זו יש ותוגש בידי אחד מבני הזוג המבקש את הסעד או בידי שניהם.  נשיא בית המשפט העליון הדן בבקשות על פי חוק זה, הינו "בית משפט" לעניין תקנה 2 לתקנות סדר הדין האזרחי. מכאן שניתן בעקבות הבקשה להוציא צו עיכוב יציאה נגד בעל דין שכנגד, כמובן שצו זה יינתן רק אם נתמלאו כל התנאים הקבועים בתקנה. בסמכותו של נשיא בית המשפט העליון, בדונו בעניין קביעת שיפוט להתרת הנישואין, ליתן גם סעדים זמניים, אולם סעדים זמניים אלו נועדו להגשים את התכלית של קביעת סמכות הערכאה השיפוטית שתדון בהתרת הנישואין ולא לתכליות אחרות. כל סכסוך הקיים בין בני זוג מקומו בבית משפט לענייני משפחה, בכפוף לדין האישי. ביהמ"ש לענייני משפחה הוא הכתובת הרגילה לכל סכסוך בין בני זוג, לרבות סכסוך כספי, והוא ידון בכך בין שהנישואין פקעו ובין אם לאו, בין שתלויה ועומדת בין הצדדים תביע להתרת נישואין ובין אם לאו.


לסיכום ניתן לומר כי גם במקרה בו עסקינן בבני דתות שונות, הפנייה לבית משפט לענייני משפחה רצויה ואפשרית בגין כל אותם מקרים בהם נדרשים סעדים זמניים, עד להחלטת בית המשפט העליון בדבר מקום השיפוט להתרת הנישואין. בית המשפט לענייני משפחה הוא ביתם הטבעי של כל המחלוקות הקיימת בין בני זוג, קביעת מקום השיפוט הינה אף לעניין הדין שיחול על הצדדים. מערכות הדינים בענייני גירושין כמו גם מזונות שונים בין דת לדת, הדין החל הינו הדין האישי, כאשר שני הצדדים הינם בני דתות שונות חלה הקביעה של בית המשפט העליון גם לעניין הדין שיחול עליהם.
צדדים הנישאים הנושאים איתם הסכם יחסי ממון ליום קרב מצמצמים את נקודות החיכוך ביניהם עת יום זה מתקרב. נסכמה זו מקבלת משנה תוקף כאשר הצדדים הם בני דתות שונים, הנישואין האזרחיים המתדפקים על דלתנו בעת האחרונה יוצרים מצב בו הזכויות שיהיו לצדדים בעת התהוות המחלוקת נשארות בהכרעת בית המשפט העליון בהתאם לערכאת השיפוט אותה יקבע. רוב המחלוקת המתגלעות במקרים אלו מוצאים את פתרונן בבית המשפט לענייני משפחה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד
width: 98%; height: 45px; line-height: 40px;"> Top pageTop page
לייבסיטי - בניית אתרים