EITAN IVGY, LAW OFFICES


איתן יבגי, משרד עו"ד וגישור   02-9915287


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


האם ניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ?

מערך היחסים בין בני זוג יודע עליות ומורדות, יש שימצאו דמיון בין מזג האוויר לבין זוגיות ישנם ימי שרב, ישנם ימי קור וקיפאון וישנם ימים אביביים. אין ספק שמפתחות מזג האוויר לא מצויים בידינו אך התרמוסטט לוויסות טמפרטורת הזוגיות דווקא כן. ובכול זאת כאשר המחלוקת גועשת ותוקפת את חיינו כסופת גשמים המאיימת על כול חלקה טובה כדאי להגיע לפשרה.

פסק-דין המעניק תוקף להסכם פשרה שגובש בין צדדים להתדיינות משפטית כלשהי בין בעזרת בית המשפט ובין שלא בעזרתו, מתאפיין בשלושה: ביסוד החוזי שבו; בהיותו פרי של פשרה; במתן תוקף של פסק דין לו על ידי בית המשפט.
 
הפשרה, המהווה בסיס להסכם הפשרה, מבוססת מטבעה על ויתור הדדי של הצדדים לה על מקצת מטענותיהם זה כלפי משנהו. לפיכך, בהעדר טעם מיוחד, לא יתקבלו טענותיהם של הצדדים כנגד פסק הדין המעניק תוקף לפשרה ו/או להסכם שבבסיס פסק הדין.

יחד עם זאת, הסכמים שקיבלו תוקף של פסק-דין ניתנים לביטול אם נפל פגם מהותי בכריתתם. המבקש לבטל פסק דין המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם - פגם העשוי להביא לביטולו של ההסכם על פי משפט החוזים- כגון תרמית, טעות, הטעיה, כפיה, וכיוצא באלה. הטעות, שבה מדובר לצורך העניין שלפנינו, צריך שתהיה מן הסוג אשר בכוחה לבטל התקשרות חוזית ונטל הוכחתה על מי שטוען לקיומה.

מה אופיים של הכפייה והעושק עפ"י המחוקק?

הכפייה האמורה היא כפיה בכוח או איום המותירים לקורבנם מרחב רצון מסוים וחופש בחירה בין אפשרויות. כפיה הגורמת לכך שקורבנה יפעל בעל-כורחו ויבטל לחלוטין את רצונו אינה כפיה הנכללת בגדר סעיף 17 זה, שכן בשלילת הרצון כלל לא נכרת חוזה. הפרשנות לביטוי כפיה בסעיף 17 לחוק החוזים, הינה רחבה וכוללת כל פגיעה בגופו של אדם, בנכסיו, בחירותו ובמעמדו החברתי או הכלכלי כדי לאלצו להתקשר בחוזה. המקרה הקל והראשוני לכפיה הוא מקרה הכפייה באלימות או איום באלימות.

כפיה כלכלית הוכרה בפסיקה כעילה לביטול חוזה, כפיה כלכלית היא מצב בו אדם מתקשר בחוזה כדי להשתחרר מלחץ עסקי מסחרי בלתי חוקי המופעל עליו. כפיה כלכלית אינה לגיטימית כאשר צד משתמש באיום מפתיע שהנזק הצפון במימושו חמור ובלתי הפיך, וכאשר עיתוי האיום הוא דווקא זה בו הצד השני פגיע ביותר עד כי הוא נאלץ להיכנע לו. על פי חוק החוזים צריך שהכפייה תופעל על ידי הצד השני להתקשרות או אחר מטעמו וכי הכפייה היא שהביאה - בבחינת קשר סיבתי - להתקשרות.

המחוקק השתית את עילת העושק שהראשון בהם עניינו מצבו של העשוק ("מצוקה", "חולשה שכלית או גופנית", "חוסר ניסיון"), השני - התנהגותו של העושק ( ה"ניצול שניצל") והשלישי - העדר איזון סביר בין הערכים המוחלפים בין העשוק לבין עושקו ("תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל"). כשם שהכפייה, המהווה עילה לביטול הסכם, צריך שתופעל על ידי הצד השני להתקשרות החוזית או אחר מטעמו, כך גם הניצול העולה כדי עושק צריך שיהא מופעל על ידי הצד השני או אחר מטעמו. זאת ועוד, עילת העושק נולדת רק כאשר ההתקשרות לא הייתה קמה אלמלא ניצול מצבו של העשוק.

כאמור לעיל, משימת ביטול פסק הדין אינה דבר בלתי אפשרי אך ראוי לזכור שנטל ההוכחה מרים קשיים רבים.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
width: 98%; height: 45px; line-height: 40px;"> Top pageTop page
לייבסיטי - בניית אתרים